Blog

2015-04-06 21:08

Wystawienie krótkoterminowych opcji jako dodatek do zabezpieczenia eksportera

W poprzednim wpisie opisałem w jaki sposób importerzy mogą wystawiać krótkoterminowe opcje PUT w celu zmniejszania kosztu zakupu zabezpieczenia głównego ponosząc przy tym minimalne ryzyko - ryzyko zobowiązania się do zakupu waluty po kursie niższym niż obecny spotowy jednak nie niższym niż kurs...

Cały artykuł

—————

2015-04-02 20:25

Wystawienie krótkoterminowych opcji jako dodatek do zabezpieczenia importera

Niskie stopy procentowe oraz niepewność na rynkach finansowcy powodują, że inwestorzy szukają możliwość dodatkowego zarobku przy minimalizacji ryzyka. Przedsiębiorcy w porównaniu do zwykłych "zjadaczy chleba" mają na nimi przewagę w postaci zobowiązań bądź należności walutowych. W przypadku, kiedy...

Cały artykuł

—————

2014-07-31 18:47

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - jak zorganizować?

Wraz ze wzrostem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz wzrostem skali działalności, rośnie także skala ryzyka, na które przedsiębiorstwo jest narażone. Nie chodzi tu tylko o ryzyko finansowe (kredytowe, płynności, kursowe, inwestycyjne) o którym w większości stanowi mój blog ale także inne...

Cały artykuł

—————

2014-03-29 21:27

Kredyt dwuwalutowy - dual currency credit

Swego czasu jeden z wpisów poświęciłem lokacie dwuwalutowej pozwalającej zwiększyć wysokość oprocentowania. W niniejszym artykule skupimy uwagę na obniżeniu oprocentowania kredytu i pomimo faktu, że obecnie stopy procentowe są na niskich poziomach warto pomyśleć już wcześniej, co można zrobić, gdy...

Cały artykuł

—————

2013-08-13 08:54

Z cyklu współczynniki greckie: rho

Rho jest współczynnikiem, który mierzy jak zmienia się wartość premii opcyjnej w przypadku zmian stóp procentowych. Odpowiada na pytanie ile będzie kosztować opcja jak stopa procentowa zmieni się o 1pb. Współczynnik ten jest sporadycznie "obserwowany" bowiem zmiany stóp procentowych nie są z reguły...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.