Blog

2013-08-10 12:40

Z cyklu współczynniki greckie: vega cz.1

Vega mirzy wpływ zmienności implikowanej (implied volatility, IV) na cenę opcji. obrazuje jak zmieni się premia opcyjna w przypadku zmiany zmienności o 1%. Zmienności wpływa w podobny sposób zarówno na opcje CALL jak i PUT - wzrost zmienności powoduje wzrost cen opcji, natomiast spadek zmienności,...

Cały artykuł

—————

2013-07-26 23:12

Upadek Northern Rock

Northern Rock został założony w 1965 roku w wyniku fuzji. Początkowo był kasą spółdzielczą aż do 1997 roku kiedy stał się bankiem. Do końca 2006 roku stał się piątym co do wielkości bankiem udzielającym kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii. Suma bilansowa wzrastała średnio 20% rocznie i...

Cały artykuł

—————

2013-07-15 20:08

Z cyklu współczynniki greckie: theta

Współczynnik theta jest jednym z najistotniejszych współczynników greckich wykorzystywanych przez inwestorów podczas doboru strategii inwestycyjnej. Współczynnik ten obrazuje jak zmienia się cena opcji pod wpływem upływającego czasu. Theta jest wrogiem kupujących opcje, bowiem wraz z upływem czasu...

Cały artykuł

—————

2013-04-02 19:47

Uśmiech zmienności (volatility smile) i grymas zmienności (volatility skew)

Jednym z głównych czynników determinujących cenę opcji (premię) jest zmienność, opisaną za pomocą zmienności historycznej a w praktyce za pomocą zmienności implikowanej. O powyższym w kolejnych wpisach. W każdym razie - można przyjąć ogólne założenie, że wysoka zmienność powoduje zwiększone ryzyko...

Cały artykuł

—————

2013-01-27 16:28

Long Guts

Long Guts jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zwiększonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie pozostawał w miejscu. Stratega ta przynosi jeszcze lepsze efekty, gdy zostaje wykorzystana po okresie małej...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.