Blog

2011-12-02 18:56

Zabezpieczenie kursu budżetowego eksportera w EquityMagazine

Słaby Złoty to dobry okres dla eksporterów. Jak można zabezpieczyć wpływy walutowe obrazuje najnowszy artykuł w EquityMagazine.

Cały artykuł

—————

2011-11-15 17:54

Long Strangle (Buy Strangle)

Long Strangle (Buy Strangle) jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zwiększonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie pozostawał w miejsc. Stratega ta przynosi jeszcze lepsze efekty, gdy zostaje...

Cały artykuł

—————

2011-10-29 21:44

Long CALL Butterfly

Butterfly Spread lub Long CALL Butterfly to strategia posiadająca ograniczony z góry zysk oraz ryzyko. W skład tej strategii wchodzą tylko opcje CALL o różnych cenach wykonania oraz różnych nominałach. Strategia skierowana dla inwestorów oczekujących mniejszej zmienności oraz utrzymania się kursu...

Cały artykuł

—————

2011-10-04 22:25

Married PUT (syntetyczny Long CALL)

Strategia ta jest stosowana przez inwestorów, którzy nastawieni są na wzrost ceny instrumentu bazowego. Może ona być stosowana jako strategia chroniąca przed stratami wynikającymi ze spadku kursu akcji/waluty/surowca (strategia Long PUT eksportera walutowego/producenta). ...

Cały artykuł

—————

2011-08-30 20:44

Long Straddle (Buy Straddle)

Long Straddle (Buy Straddle) jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zwiększonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie pozostawał w miejscu a w zasadzie w określonym zakresie cenowym. Stratega ta przynosi...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.