Blog

2012-03-18 21:36

Zabezpieczanie kursu budżetowego eksportera cz.1

Artykuł ten został zamieszczony w Equity Magazine nr 11. Koniec roku w wielu przedsiębiorstwach przebiega pod hasłem tworzenia budżetu na nadchodzący rok. Wielu spośród nich w swoich budżetach zakłada tzw. kurs budżetowy. W przypadku eksporterów jest to najczęściej średni roczny kurs po jakim...

Cały artykuł

—————

2012-02-05 17:58

Short PUT Butterfly

Short PUT Butterfly to strategia posiadająca ograniczony z góry zysk oraz ryzyko. W skład tej strategii wchodzą tylko opcje PUT o różnych cenach wykonania oraz różnych nominałach. Strategia skierowana dla inwestorów oczekujących zwiększonej zmienności oraz utrzymania się kursu instrumentu...

Cały artykuł

—————

2012-01-30 20:34

Ryzyko rynkowe - ciągle się uczymy i nic z tego nie wychodzi

Co jakiś czas NBP publikuje różne ciekawe informacje dotyczące rozwoju polskiej gospodarki. Do jednych z cyklicznych raportów należy "Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw...", gdzie jak już sama nazwa dokumentu mówi, badane są najważniejsze czynniki wpływające na stan polskiej...

Cały artykuł

—————

2012-01-14 20:34

Short PUT Ladder

Short PUT Ladder, jest jednocześnie strategią rynku niedźwiedzia i grą na zwiększoną zmienność – inwestor oczekuje, że cena instrumentu bazowego do czasu wygasania strategii spadnie. Co ważne, inwestor z góry określa swoją maksymalną stratę jednak zysk w tej strategii jest teoretycznie...

Cały artykuł

—————

2011-12-16 20:05

PUT Ratio Spread

PUT Ratio Spread jest strategią spreadową, polegającą na sprzedaży większego nominału opcji PUT niż zajmowanej długiej pozycji w tych opcjach. Inwestor wykorzystujący tę strategię liczy na mniejszą zmienność kursu instrumentu bazowego, z nastawieniem...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.