2014-03-29 21:27

Kredyt dwuwalutowy - dual currency credit

Swego czasu jeden z wpisów poświęciłem lokacie dwuwalutowej pozwalającej zwiększyć wysokość oprocentowania. W niniejszym artykule skupimy uwagę na obniżeniu oprocentowania kredytu i pomimo faktu, że obecnie stopy procentowe są na niskich poziomach warto pomyśleć już wcześniej, co można zrobić, gdy oprocentowanie zobowiązań będzie rosło, bo takie chwile z pewnością kiedyś nadejdą. Oczywiście idealnie byłoby w tej chwili zastosować opcje na stopę procentową ale niestety na nierozwiniętym polskim rynku, detaliści nie mają co szukać takich produktów.

Jak to działa?

Obecny kurs EUR/PLN z uwagi na historyczne wahania można uznać za optymalny zarówno dla eksporterów jak i importerów, nie jest on za wysoki co szkodzi importowi i podnosi koszty, np. paliw, nie przebił także magicznego poziomu 4,00, co przez wielu eksporterów jest traktowane jako zbliżające się problemy z rentownością - jest to miejsce równowagi. Wiadomo jednak, że równowaga ta nie będzie trwała wiecznie i kurs albo znacznie wychyli się poniżej 4,00 lub powyżej 4,50. Pociągnięcie kredytu walutowego w warunkach stałej niepewności jest ryzykiem - wiedzą o tym posiadacze walutowych kredytów hipotecznych, wiedzą o tym doskonale przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową w dewizach. W przypadku kredytu walutowego (jeśli nie uzyskujemy dochodów  w walucie w której zaciągamy kredyt) narażamy się poza ryzykiem stopy procentowej także na ryzyko walutowe. Osłabienie PLN powoduje wzrost kosztu kredytu - raty i kapitału jaki zostaje do spłaty.
Załóżmy, że przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt na zakup maszyny, która pozwoli zwiększyć produkcję. Przedsiębiorca chce pożyczyć 10 mln złotych na 1 rok przy oprocentowaniu stałym. Spłata kredytu nastąpi dla ułatwienia w jednym roku. Bank przedstawił dwie oferty - kredyt w PLN i kredyt w EUR. Przedsiębiorca zakłada, że kurs EUR/PLN w ciągu roku przekroczy poziom 4,50.

Przykład

Bank przygotował ofertę, gdzie przy aktualnym kursie EUR/PLN (4,16), gdzie spłata kapitału i odsetek następuje po roku. Oprocentowanie kredytu będzie znane dopiero na koniec roku i będzie uzależnione od poziomu kursu EUR/PLN na dzień spłaty kredytu.

  • jeśli kurs EUR/PLN będzie równy bądź wyższy niż 4,50 w dniu zapadania kredytu, stopa procentowa kredytu wyniesie 3% i wg niej zostaną naliczone odsetki (przyjmijmy, że standardowe oprocentowanie kredytu na rynku wynosi 5% w skali roku)
  • jeśli kurs EUR/PLN będzie niższy niż 4,50 w dniu zapadania kredytu stopa procentowa wyniesie

R = ((k - ((k / kr) * spot)) / (k * n / 365)) * 100

gdzie:
R - oprocentowanie kredytu
k - kwota kredytu w PLN
kr - kurs realizacji (w przykładzie 4,50)
spot - kurs EUR/PLN spot w dniu zapadania kredytu
n - ilość dni do zapadalności kredytu (w przykładzie 1 rok)

Symulacja kosztu kredytu przy różnych kursach EUR/PLN prezentuje poniższa tabela.

Kurs spot w dniu zapadania kredytu Wysokość oprocentowania
5,00 3,00%
4,95 3,00%
4,90 3,00%
4,85 3,00%
4,80 3,00%
4,75 3,00%
4,70 3,00%
4,65 3,00%
4,60 3,00%
4,55 3,00%
4,50 3,00%
4,45 4,11%
4,40 5,22%
4,35 6,33%
4,30 7,44%
4,25 8,56%
4,20 9,67%
4,15 10,78%
4,10 11,89%
4,05 13,00%
4,00 14,11%
3,95 15,22%
3,90 16,33%
3,85 17,44%
3,80 18,56%
3,75 19,67%
3,70 20,78%
3,65 21,89%

Jak widać, wraz ze spadkiem kursu EUR/PLN stopa procentowa rośnie. Jest to strategia niebezpieczna dla eksporterów, bowiem spadek kursu walutowego zmniejsza rentowność eksportu przy jednoczesnym wzroście kosztów kredytowych. Z drugiej jednak strony, istnieje z ich strony pokusa, że wraz ze wzrostem kursu walutowego i wzrostem rentowności, kredyt miałby niskie, stałe oprocentowanie, niższe niż rynkowe wynoszące dla przykładu 5%. Czy powyższa strategia byłaby dobra dla importerów? Co do zasady importerzy nie powinni zadłużać się w walutach, nie mają oni bowiem przychodów walutowych a zwiększanie kosztów walutowych zwiększa już i tak istniejące ryzyko. Strategia ta, jest zatem spekulacyjną grą na osłabienie PLN - co spowoduje zmniejszenie kosztu kredytu i zwiększenie rentowności eksportera wynikającej z wysokiego kursu EUR/PLN. Tak jak zawsze, należy się bardzo mocno zastanowić zanim wykona się tego typu transakcję.

---

Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.

—————

Powrót


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.