2015-04-02 20:25

Wystawienie krótkoterminowych opcji jako dodatek do zabezpieczenia importera

Niskie stopy procentowe oraz niepewność na rynkach finansowcy powodują, że inwestorzy szukają możliwość dodatkowego zarobku przy minimalizacji ryzyka. Przedsiębiorcy w porównaniu do zwykłych "zjadaczy chleba" mają na nimi przewagę w postaci zobowiązań bądź należności walutowych. W przypadku, kiedy przedsiębiorca ma zabezpieczone ryzyko walutowe za pomocą kupionej opcji CALL (importer) lub PUT (eksporter) mogą, wystawiać krótkoterminowe opcje CALL (eksporter) lub PUT (importer) w celu poprawy efektywności zabezpieczenia lub dodatkowego zarobienia na transakcji. Oczywiście, wykonanie transakcji wystawienia opcji niesie za sobą ryzyko jednak w przypadku zabezpieczonego już przedsiębiorcy jest one mniejsze niż w przypadku dokonania takiej transakcji tylko i wyłącznie w celach spekulacyjnych.

Jeśli zatem jesteśmy importerem i mamy zakupioną długoterminową opcję CALL zabezpieczającą nas przed ryzykiem wzrostu kursu walutowego, możemy wystawić krótkoterminową opcję PUT na nominał najbliższej faktury zakupowej.

Jeśli bylibyśmy eksporterem zabezpieczonym długoterminową, kupioną opcją PUT chroniącą nas przed spadkiem kursu walutowego, możemy wystawić krótkoterminową opcję CALL na nominał najbliższej faktury sprzedażowej.

Przed wykonaniem transakcji należy sprawdzić aktualne premie opcyjne aby obliczyć czy transakcja na dany termin (pokrywający się z planowanym momentem zakupu/sprzedaży waluty do faktury) jest opłacalna a jej termin nie jest zbyt długi - generalnie, stosuje się zasadę, że otrzymana premia netto powinna być wyższa niż 1 grosz a czas trwania transakcji nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Przykład

W dniu 2 kwietnia importer zakupił długoterminową, sześciomiesięczną opcję CALL przy kursie spot EUR/PLN 4,0752 z kursem wykonania 4,2000 i datą wygasania 5 października za 0,0522 na nominał 600 000 EUR (po 100 000 EUR na miesiąc; za co zapłacić musi 0,0522 x 600 000 EUR = 31 320 zł). Oznacza to, że kurs efektywny tego zabezpieczenia będzie wynosił 4,2522. Załóżmy, że importer spodziewa się, że 15 maja będzie musiał zakupić walutę aby zapłacić za fakturę do 20 maja a nominał faktury wynosić będzie 100 000 EUR. W związku z tym importer może wystawić opcję PUT z terminem wygasania maksymalnym na 15 maja i na maksymalny nominał 100 000 EUR. Za wystawienie opcji PUT z kursem wykonania 4,0350 otrzyma 0,0150 (0,0150 x 100 000 = 1 500 zł).
W dniu wygasania opcji, tj. 15 maja istnieją następujące możliwości:

  • kurs EUR/PLN jest poniżej 4,0350 - w takim przypadku importer jest zobowiązany do kupna waluty po kursie 4,0350 (kurs efektywny 4,0350 - 0,0150) i nie skorzysta na niższym kursie walutowym, nominał zakupionych opcji CALL pozostaje natomiast bez zmian i może zostać wykorzystany w przyszłości jako dodatkowy wolumen hedgingowy (gdyby zwiększył się import) lub sprzedany, gdyby kurs wzrósł powyżej 4,2000 jako dodatkowy zysk;
  • kurs EUR/PLN jest pomiędzy 4,0350 a 4,2000 - w tym przypadku importer dokonuje zakupu waluty po kursie spot (czyli niższym niż zabezpieczony) a wystawiona opcja PUT wygasa poza pieniądzem, czyli importer otrzymuje w całości premię za wystawioną opcję (tak naprawdę jego kurs efektywny zakupu waluty to spot - premia otrzymana z wystawionej opcji); nominał opcji CALL podobnie jak w przypadku pierwszym pozostaje bez zmian;
  • kurs EUR/PLN jest powyżej 4,2000 - w takiej sytuacji opcja PUT wygasa poza pieniądzem i importer otrzymuje premię opcyjną a zakupiona opcja CALL służy do kupna waluty po kursie efektywnym 4,2522 - 0,0150 = 4,2372.

Jeśli zatem importer posiada główne zabezpieczenie za pomocą kupionej opcji CALL może w dowolnym czasie "dogrywać" i zmniejszać koszt zakupu pierwotnego zabezpieczenia poprzez wystawianie krótkoterminowych opcji PUT. Ryzyko takich transakcji jest niewielkie - importer bowiem przez cały okres posiada główne zabezpieczenie w postaci kupionej opcji CALL (zatem jest zabezpieczony przed wzrostem kursu walutowego), w przypadku spadku kursu walutowego poniżej kursu wykonania wystawionej opcji PUT nie będzie mógł w pełni z niego skorzystać ale gdyby kurs ten utrzymywał się po miesiącu w dalszym ciągu na niskim poziomie - kolejne faktury może regulować już po niższym kursie. Otrzymana premia opcyjna z opcji PUT "małymi krokami" refinansuje koszt zakupu głównego zabezpieczenia.

W kolejnym wpisie przedsytawię podobną transakcję dla eksportera.

---

Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.

 

—————

Powrót


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.