Oferta

  • Dla przedsiębiorców: szkolenia indywidualne i grupowe na terenie zakładu oraz fachowa pomoc w audycie i budowaniu strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • Dla firm szkoleniowych: szkolenia z zarządzania ryzykiem kursowym, analizy technicznej, instrumentów pochodnych
  • Dla uczelni: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dla studentów
  • Wydawnictwa i autorzy książek: liczne publikacje, praktyczna wiedza i lekkie pióro

ZAPRASZAM do kontaktu i współpracy. Służę swoją fachową wiedzą.


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.