2010-07-23 15:08

KGHM w szponach mewy

KGHM to jeden z największych polskich eksporterów. Producent miedzi, srebra, złota, ołowiu, kwasu siarkowego i soli kamiennej. Produkty tej spółki notowane są w Londynie na London Metal Exchange, Szanghaju na Shanghai Futures Exchange, Dubaju i Nowym Jorku. Jest to także spółka, która zajmuje szacowne miejsce na rodzimej giełdzie papierów wartościowych. Posiada rozbudowaną strukturę, potężne przepływy finansowe i dział zarządzania ryzykiem. KGHM narażone jest na wiele ryzyk – ryzyko stopy procentowej, ryzyko zmian cen surowców i kursów walut. Akcjonariusze, fundusze inwestycyjne bacznie zaglądają zatem do publikacji spółki, kontrolując w jaki sposób przedsiębiorstwo radzi sobie z zarządzaniem ryzykiem. Polecam każdemu, kto interesuje się zarządzaniem ryzykiem, lekturę tych dokumentów.

W najnowszej prezentacji wyników za 1Q 2010, która pojawiła się w maju 2010 roku, w dziale „Zarządzanie ryzykiem rynkowym”, możemy doczytać się kilku ciekawych informacji. Nie będę wgłębiał się w całą strukturę konstrukcji zabezpieczających pojedyncze ryzyka – zmian cen miedzi czy srebra, skupię się tylko na jednej z transakcji o nazwie Seagull, czyli tytułowej mewie. Generalnie KGHM korzysta z prostych transakcji zabezpieczających – kupując opcje PUT bądź tworząc korytarze eksportowe (kupno PUT i wystawienie CALL). Dotyczy to zarówno zabezpieczeń na rynku surowców jak i walutowym. Jedną z istotnych spraw, które należy odnotować to zabezpieczenie 180 tyś ton miedzi do 2012 roku.

Wróćmy jednak do wspomnianej mewy. Seagull to strategia polegająca na kupnie (w przypadku eksportera) opcji PUT najczęściej ATM, wystawieniu opcji PUT OTM oraz wystawieniu opcji CALL OTM. Istnieje jeszcze wersja dla importera, która polega na kupnie opcji CALL ATM, sprzedaży opcji CALL OTM i wystawieniu opcji PUT OTM. Z racji tego, że KGHM jest eksporterem, posiada strategię Seagull USD/PLN w postaci: sprzedana opcja PUT z kursem wykonania 2,40, kupiona opcja PUT z kursem wykonania 2,90 oraz wystawiona opcja CALL z kursem wykonania 3,60. Do celów poglądowych stworzyłem miesięczną mewę z innymi kursami wykonania, aby łatwiej było zrozumieć cel strategii. Przy kursie SPOT USD/PLN 3,15, powstał Seagull 3,10-3,15-3,30. Strategia w tym przypadku jest praktycznie zerokosztowa.

Seagull dla eksportera (wykres nie uwzględnia długiej pozycji eksportera).

 

Jaki jest cel KGHM otwierając taką pozycję? Taki, jak każdego eksportera – uchronić się przed spadkiem kursu waluty – w posiadanej przez KGHM transakcji jest to kurs 2,90. Jednak strategia ta ma dwie wady – wystawioną opcję CALL na poziomie 3,60. Zatem KGHM nie sprzeda USD po kursie wyższym, jeśli taki będzie kurs rynkowy, niż 3,60. Z dołu natomiast sprawę komplikuje wystawiona opcja PUT 2,40. Gdyby kurs rynkowy spadł tak nisko, wystawiona opcja netuje opcję kupioną. Można zatem uznać, że przedsiębiorstwo pozostaje wtedy bez zabezpieczenia. To bardzo istotna informacja. Zarządzający ryzykiem KGHM uważają zatem, że kurs USD/PLN nie spadnie aż tak nisko. To także ważna informacja dla inwestorów – w przypadku spadku kursu USD/PLN do poziomu 2,40 lub niżej, należałoby pozbywać się akcji KGHM, gdyż wyniki finansowe spółki mogą w szybkim tempie ulec pogorszeniu. Z tego punktu widzenia, należałoby dogłębniej zbadać całość portfela zabezpieczeń – także na surowcach. Maksymalnie, spółka zabezpiecza się pomiędzy poziomem 2,90 a 2,40 – czyli na 50 groszowe umocnienie PLN. W górę natomiast, partycypacja we wzroście kursu USD/PLN ograniczona została do 70 groszy (3,60 – 2,90). Najlepszy scenariusz dla przedsiębiorstwa byłby wtedy, gdyby kurs znajdował się w przedziale 2,90 – 3,60. Wtedy wszystkie opcje wygasają

Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym kwartale spółka odnotowała straty na pozycjach zabezpieczających – to dobry znak. Oznacza to ni mniej ni więcej, że ryzyko przed którym przedsiębiorstwo się zabezpieczało nie wystąpiło – kurs USD/PLN jak i miedzi rósł a nie spadał. Strategie zabezpieczające w postaci kupionych opcji PUT czy korytarzy (szerokich, co także bardzo istotne) pozwalały spółce na zmianach cen rynkowych skorzystać. KGHM wykorzystał też fakt, że ceny surowców były wysokie i zabezpieczył ekspozycję miedziową na 2 lata do przodu.

Seagull dla importera 3,08-3,15-3,22 (wykres nie uwzględnia krótkiej pozycji importera)

 

W przypadku importera sytuacja byłaby odwrotna. Wraz ze wzrostem kursu powyżej kursu wykonania wystawionej opcji CALL 3,22, importer traci zabezpieczenie, bowiem wystawiona opcja netuje się z opcją kupioną 3,15. W przypadku spadku kursu, importer może korzystać z niego tylko do momentu zrównania się kursu SPOT i kursu wykonania wystawionej opcji PUT. Kiedy opcja PUT staje się opcją ITM, importer nabywa zobowiązanie do kupna waluty po kursie wyższym niż rynkowy.

---

Wszelkie ilustracje użyte w tym artykule pochodzą z platformy XTB Option Trader. Oświadczam, że nie jestem w żaden sposób związany z firmą XTB a materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny.

Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.

—————

Powrót


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.