Nazywam się Dariusz Zając. W swojej karierze kierowałem dzialem analiz strategicznych w dużej instytucji finansowej. Przez ponad trzy lata pracowałem jako zarządzający ryzykiem finansowym, pomagając przedsiębiorcom okiełznać ryzyko rynkowe. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej miałem także okazję być traderem i analitykiem walutowym. Jestem praktykiem a nie teoretykiem. Prowadzę liczne szkolenia na terenie całego kraju z zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, analizy technicznej. Jestem autorem licznych opracowań ukazujących się w sieci.

Prywatnie lubię fotografować, najlepiej podczas pieszych górskich wędrówek. Słucham bardzo dużo muzyki, najczęsciej chill out, lounge, ambient.

Mam nadzieję, ze czas spędzony tutaj nie będzie czasem zmarnowanym.


Nowości

2010-07-13 12:09

Pieniądze i Więź

W ostatnim wydaniu kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź można zapoznać się z artykułem dotyczącym wykorzystania "sztywnych" instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka kursowego. Podobny artykuł ukazał się także na blogu. Zapraszam do lektury.

Cały artykuł

—————

2010-07-05 12:57

Equity Magazine

W najnowszym wydaniu Equity Magazine ukaże się mój pierwszy z wielu - mam nadzieję - artykułów. Zapraszam do lektury czasopisma - dzis po godzinie 18.00 ukaże się bezporedni link na Blogu do strony czasopisma.

Cały artykuł

—————

2009-11-22 16:01

POLRISK

Miło mi poinformować, że zostałem przyjęty do grona Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, skupiającego osoby zajmujące sie profesjonalnie zarządzaniem ryzykiem. Misją POLRISK jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem gospodarczym, aktywne reprezentowanie interesów...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.